Dokumentacija

dozvola

Dozvole

Tvrtka "Otkupna stanica Metali" raspolaže odgovarajućim postrojenjima i opremom koja u cjelosti udovoljava zahtjevima obavljanja djelatnosti skupljanja, skladištenja i mehaničke obrade neopasnog otpada. Isto tako zapošljava potreban broj stučnih djelatnika za profesionalno obavljanje djelatnosti. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek zaštite okoliša izdaje "Otkupnoj stanici Metali" važeću Dozvolu KLASA: UO/I-351-01/14-02/25 za djelatnost skupljanja, pripreme za ponovnu uporabu, pripremu prije uporabe ili zbrinjavanja, te uporabe neopasnog otpada postupkom R12 i R13.Briga za ekologiju

U tvrtki imamo sve uvjete za pravilan i siguran rad. Sakupljanjem i obradom sekundarnih sirovina vodimo računa o zaštiti okoliša. Otpad se zbrinjava na siguran i ekološki načina a o svim tokovima otpada redovno se izvještavaju nadležni organi preko prateće dokumentacije. Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke. "Otkupna stanica Metali" je ponosna što joj 2012. godine tvrtka Bisnode Hrvatska dodjeljuje Certifikat koji potvrđuje da ispunjavamo najviše kriterije u svom poslovanju.