Mesing

  • mesing1
  • mesing2

Mesing je dvokomponentna legura bakra i cinka. Da bi se poboljšale osobine mesinga, npr. obradivost ili otpornost na koroziju dodaju se drugi kemijski elementi, u manjim količinama i to su takozvani specijalni mesinzi. Dodavanjem cinka povećava se zatezna čvrstoća mesinga, a smanjuje električna i toplotna provodljivost, kao i otpornost na koroziju. Mesinzi koji sadrže veći postotak bakra imaju odlične osobine pri hladnoj deformaciji pa se koriste za duboko izvlačenje čahura za municiju, dijelova za električne armature, itd. Toplo se teže deformiraju jer su plastični samo u jednom uskom temperaturnom intervalu.