Olovo

  • olovo1
  • olovo2

Olovo je mekan, slab, savitljiv siv metal bez sjaja, koji se zamrlja na vlažnom zraku, ali je stabilan u kisiku i vodi. Otapa se u HNO3. Koristi se u baterijama, kablovima, staklu, pri lemljenju, zaštićivanju od zračenja, itd. Još uvijek ga se malo koristi u bojama i gorivima, ali je njegova upotreba na tom području uglavnom prestala.