Papir  • paper1
  • paper2
  • paper3
  • paper4

Svako stablo, prekrasne šume pune biljnog i životinjskog svijeta, uzvratit će Vam svojom ljepotom, jer za svaku tonu papira potrebno je posjeći 20 mladih stabala. Sakupljanjem starog papira uštede su višestruke: potrebno je 30 do 55 % manje energije za recilkiranje starog papira u novi, manje su emisije štetnih tvari u zrak, ne zagađuje se okoliš, smanjuje se količina otpada na deponiji, a svaka kutijica bilo od lijekova, paste za zube, keksa ili pak kutija od namještaja ili kućanskog aparata, te do novina, časopisa, knjiga, bilježnica, predstavljaju korisnu sirovinu za izradu novog papira.


Za sve dopremljene količine otpadnog papira na naše skladište odmah isplaćujemo odgovarajuću naknadu.

Važno je da papir bude čist i bez folija, plastificiranih dodataka, bez lijepljenog i metalnog uveza, bez registratora i korica.